Privātuma politika

Mājas lapas lietošanas nosacījumi

Jebkura šīs AlpicAir mājas lapas ("AlpicAir mājas lapa" vai "mūsu mājas lapa"), kuru nodrošina BVT PARTNERS OÜ ("mēs"), lietošana, ir pakļauta šādiem priekšnoteikumiem un turpmāk aprakstītiem noteikumiem un nosacījumiem.

Atruna par saturu

Mūsu mājas lapa ir izveidota ar vislielāko rūpību. Taču mēs negarantējam, ka šeit sniegtā informācija ir pareiza, pilnīga vai vissvaigākā, kā arī mēs neuzņemamies nekādu atbildību par to. Lietošanas noteikumu punkts V attiecas arī šeit.

Atruna par saitēm

Neskatoties uz to rūpīgu pārbaudi, mēs neuzņemamies nekādu atbildību par saitēm uz ārējiem interneta lapu resursiem, ko sniedz trešās personas, ne arī par to saturu. Par tām un to saturu atbild to operatori un pakalpojumu sniedzēji un tikai.

Autortiesības un papildu tiesības

Mūsu mājas lapas saturs ir pakļauts Igaunijas autortiesību un papildu tiesību likumam. Autortiesību īpašnieks vai tiesību īpašniekam ir visas izmantošanas tiesības. Ja vien nav kādu īpašu atļauju par pretējo, visa aizsargātā satura (attēli, teksti, datnes, u.c.) autortiesības ir  BVT PARTNERS OÜ īpašums un šis saturs nedrīkst tikt izmantots bez mūsu rakstiskas piekrišanas.

Datu aizsardzība

Mūsu mājas lapā mēs neievāksim jebkādu personīgu informāciju par jums (piemēram, jūsu vārdu, adresi, tālruņa numuru vai e-pasta adresi), ja vien jūs brīvprātīgi neizvēlēsieties mums to sniegt (piemēram, reģistrējoties, piedaloties aptaujās), vai nebūsiet tam piekrituši, vai kā citādi tas nebūtu atļauts piemērojamos normatīvajos aktos par jūsu informācijas aizsardzību.

Kad jūs apmeklējat mūsu mājas lapu, mēs varam saglabāt informāciju, kas attiecas uz to, kā lapa tika apmeklēta (datums, laiks, skatītas lapas). Tie nav personas dati, bet jebkurā gadījumā ir anonīmi. Šī informācija tiek izmantota tikai statistikas vajadzībām. Tā netiks nodota trešajām personām ne komerciāliem ne nekomerciāliem mērķiem.

Ja tiek nodibinātas, noformētas vai grozītas līgumattiecības vai veicat pieprasījumu, mēs apkoposim, lietosim un glabāsim Jūsu personas datus (pamatdatus), ciktāl tas ir nepieciešams, lai Jūs varētu izmantot tiešsaistes piedāvājumu (lietojuma datus), ievērojot saglabāšanas laiku atbilstoši fiskālajām un komerctiesībām. Mēs varam izpaust šo informāciju, saņemot tiesas rīkojumu vai amatinstrukciju.

Lūdzu, ievērojiet, ka datu pārsūtīšana ar interneta starpniecību (piemēram, saziņa caur e-pastu) ir nedroša un nevar tikt pilnībā aizsargāta pret trešās puses piekļuvi.

Atklāšana, dzēšana, bloķēšana

Jums ir tiesības jebkurā laikā un bez maksas apskatīt informāciju par personas datiem, kurus mēs esam par Jums saglabājuši, to izcelsmi, saņēmējiem, kā arī uzzināt, kāpēc mums tie ir nepieciešami; Jums ir tiesības šos datus labot, bloķēt vai dzēst. Jūs varat ar mums sazināties jebkurā laikā, ja Jums rodas jautājumi par personas datiem.

© 2022 AlpicAir. Visas tiesības aizsargātas