Privatumo politika

Tinklapio naudojimas

Naudojantis „BVT PARTNERS OÜ“ (toliau - „mes“) tinklapiais („AlpicAir“ tinklapis arba „mūsų tinklapis“) galioja toliau nurodytos sąlygos ir terminai.

Atsakomybės atsižadėjimas dėl turinio

Mūsų svetainės paruoštos itin atidžiai. Tačiau mes negarantuojame, kad čia pateikta informacija yra teisinga, pilna, naujausia, todėl neprisiimame už tai jokios atsakomybės. Čia taikomas ir V terminų ir sąlygų punktas.

Atsakomybės atsižadėjimas dėl nuorodų

Nepaisant to, kad atidžiai tikriname turinį, neprisiimame atsakomybės dėl nuorodų į išorinius trečiųjų šalių tinklapius ar jų turinio. Už svetaines, į kurias veda nuorodos, ir jų turinį atsakingi tik tų svetainių operatoriai ir tiekėjai.

Autorių teisės ir papildomos autorių teisės

Mūsų tinklapių turiniui galioja Estijos autorių ir papildomų autorių teisių įstatymai. Autorių teisių savininkas ar teisės į jas turėtojas išlaiko visas teises naudoti turinį savo nuožiūra. Jei nenurodyta kitaip, visas apsaugotas turinys (vaizdai, tekstas, failai ir t. t.) autoriaus teisėmis priklauso „BVT PARTNERS OÜ“, be raštiško sutikimo jo naudoti negalima.

Duomenų apsauga

Savo tinklapyje nerenkame jokios jūsų asmeninės informacijos (pvz., vardo, adreso, telefono numerio ar el. pašto adreso), nebent ją pateikiate savanoriškai (pvz., registracijos, apklausų metu), duodate tam sutikimą arba jei tai leidžia jūsų informacijos apsaugos įstatymai ir nuostatai.

Jums lankantis mūsų tinklapyje galime saugoti informaciją apie prieigą prie jo (datą, laiką, peržiūrėtus puslapius). Tai nėra asmeniniai duomenys, jie yra anonimiški. Informacija naudojama tik statistikos tikslais. Ji nebus pateikiama trečiosioms šalims komerciniais ar nekomerciniais tikslais.

Užmezgus, pradėjus ar pakeitus santykius pagal sutartį, jums pateikus užklausą apie mus mes rinksime, naudosime ir saugosime jūsų asmeninius duomenis (pagrindiniai duomenys) kiek to reikia tam, kad leistume jums naudotis tinklapiu (naudojimo duomenys) išlaikydami tuos duomenis tiek, kiek to reikalauja mokestiniai ir verslo įstatymai. Šią informaciją galime atskleisti teismo ar valstybinėms institucijoms.

Pabrėžiame, kad duomenų teikimas internetu (pvz., el. laiškais) yra nesaugus, todėl negalima visiškai apsisaugoti nuo trečiųjų šalių prieigos.

Atskleidimas, ištrynimas, blokavimas

Turite teisę bet kada ir nemokamai peržiūrėti informaciją apie mūsų turimus jūsų asmeninius duomenis, jų kilmę ir gavėjus, sužinoti, kodėl mums reikia tuos duomenis apdoroti. Taip pat turite teisę prašyti šiuos duomenis ištaisyti, užblokuoti ar ištrinti. Jei turite klausimų šia ar kitomis su asmeniniais duomenimis susijusiomis temomis, galite į mus kreiptis bet kada.

© 2024 AlpicAir. Visos teisės saugomos